KURUMSAL

Kalite Politikası

Kalite Politikası LEDSFOT Kalite Politikas;
» Müşteri odaklı çalışılarak hedef yazılımın amaca uygun olarak yapılmasını,
» Müşteri memnuniyetini sürekli arttırarak çalışmaların sürdürülmesini,
» Üretilen yazılım çözümlerinin, araştırma ve geliştirme temel ilkesiyle kalite ve kullanılabilirlik seviyesinin yükseltilmesini
» Çalışanlarını sürekli motive ederek ve iş faaliyetlere faydalı katılımlar sağlamasını,
» Üretilen çözümlerin toplum yararına faydalı olabilmesi için kalite politikası geliştirmiştir.
Üretilen tüm ürünler için çalıştığımız firmalara aşağıdaki ilkeler doğrultusunda hizmet vermekteyiz.

İşletme Verimliliğini Arttırma

LEDSOFT sunduğu ürün ve çözümlerle, firmanızın verimlilik artışı sağlamaya çalışmaktadır. Sektörünüzün ve işletmenizin yönetim tekniklerini gözeterek, firmanızın daha üretken, daha kârlı olabilmesi için gerekli bilişim ve yazılım hizmetlerini sunmaktadır.

Araştırma Geliştirme
LEDSOFT yazılım sektöründe araştırma ve geliştirmenin, günümüz koşullarında rekabetin temeli olduğuna inanmaktadır. Çalıştığı firmalara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla yeni ürünler yaratmak, mevcut ürünleri daha yetenekli kılmak veya değişen teknoloji ve platformlara uyum sağlamak için, kaynaklarının önemli bölümünü araştırma ve geliştirmeye ayırmaktadır. Geliştirdiği LAF yapısı ve sunulan butik hizmetler ile ar-ge departmanının sağladığı yenilikleri tüm müşterilerine uygulayarak üretim süreçlerine sağladığımız faydaları sürdürülebilir kılmaktayız.

Müşteri Mutluluğu
Çalıştığımız firmaların koşulsuz mutluluğu bizim için her şeyden önemlidir. Bu nedenle ürettiğimiz ürün ve hizmetlerin üstün nitelikli olmasına önem vermekteyiz. "Toplam Kalite Yönetimi"ni iş felsefesi olarak benimseyerek çözüm ürettiğimiz firmaların içinde bulunduğu pazarın tercihlerini ve standartları gözeterek sürekli yakın ve sıcak ilişkiyi devam ettirmekteyiz.

Toplumsal Sorumluluk
LEDSOFT teknolojiyi insanı özgürleştiren bir araç olarak görmektedir. Bu nedenle sunduğu yazılım ve çözümlerin İnsana ve çevreye saygı içinde geliştirilmesini savunmaktadır.
Faaliyetlerinde topluma ve dünyaya karşı sorumluluk bilinciyle hareket etmektedir.

İş Ahlakı
LEDSOFT Piyasa ekonomisi ilkelerine inanarak ve bu ilkelere bağlı kalarak çözümler üretmektedir. Müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve rakiplerimize karşı dürüst, doğru, açık ve tutarlı olmaya önem vermekteyiz.

Çalışanların Mutluluğu
LEDSOFT Kaliteli ürün ve hizmetin, nitelikli ve mutlu insanlar tarafından üretilebileceğine inanmaktadır. Bu nedenle, çalışanlarımızın sürekli eğitimine büyük önem vermekteyiz. Çalışanlarımız için iyi bir gelir düzeyi, kaliteli iş ortamı, katılımcı yönetim ve iş güvencesi sağlayarak; tüm ekip arkadaşlarımızın mutlu, üretken, topluma yararlı bireyler olmasını amaçlamaktayız.


Gelişmelerden haberdar olabilmek için mail bültenimize kaydolabilirsiniz.
LED Soft 2019 © Tüm Hakları Saklıdır.
KURUMSAL

Kalite Politikası

Kalite Politikası LEDSFOT Kalite Politikas;
» Müşteri odaklı çalışılarak hedef yazılımın amaca uygun olarak yapılmasını,
» Müşteri memnuniyetini sürekli arttırarak çalışmaların sürdürülmesini,
» Üretilen yazılım çözümlerinin, araştırma ve geliştirme temel ilkesiyle kalite ve kullanılabilirlik seviyesinin yükseltilmesini
» Çalışanlarını sürekli motive ederek ve iş faaliyetlere faydalı katılımlar sağlamasını,
» Üretilen çözümlerin toplum yararına faydalı olabilmesi için kalite politikası geliştirmiştir.
Üretilen tüm ürünler için çalıştığımız firmalara aşağıdaki ilkeler doğrultusunda hizmet vermekteyiz.

İşletme Verimliliğini Arttırma

LEDSOFT sunduğu ürün ve çözümlerle, firmanızın verimlilik artışı sağlamaya çalışmaktadır. Sektörünüzün ve işletmenizin yönetim tekniklerini gözeterek, firmanızın daha üretken, daha kârlı olabilmesi için gerekli bilişim ve yazılım hizmetlerini sunmaktadır.

Araştırma Geliştirme
LEDSOFT yazılım sektöründe araştırma ve geliştirmenin, günümüz koşullarında rekabetin temeli olduğuna inanmaktadır. Çalıştığı firmalara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla yeni ürünler yaratmak, mevcut ürünleri daha yetenekli kılmak veya değişen teknoloji ve platformlara uyum sağlamak için, kaynaklarının önemli bölümünü araştırma ve geliştirmeye ayırmaktadır. Geliştirdiği LAF yapısı ve sunulan butik hizmetler ile ar-ge departmanının sağladığı yenilikleri tüm müşterilerine uygulayarak üretim süreçlerine sağladığımız faydaları sürdürülebilir kılmaktayız.

Müşteri Mutluluğu
Çalıştığımız firmaların koşulsuz mutluluğu bizim için her şeyden önemlidir. Bu nedenle ürettiğimiz ürün ve hizmetlerin üstün nitelikli olmasına önem vermekteyiz. "Toplam Kalite Yönetimi"ni iş felsefesi olarak benimseyerek çözüm ürettiğimiz firmaların içinde bulunduğu pazarın tercihlerini ve standartları gözeterek sürekli yakın ve sıcak ilişkiyi devam ettirmekteyiz.

Toplumsal Sorumluluk
LEDSOFT teknolojiyi insanı özgürleştiren bir araç olarak görmektedir. Bu nedenle sunduğu yazılım ve çözümlerin İnsana ve çevreye saygı içinde geliştirilmesini savunmaktadır.
Faaliyetlerinde topluma ve dünyaya karşı sorumluluk bilinciyle hareket etmektedir.

İş Ahlakı
LEDSOFT Piyasa ekonomisi ilkelerine inanarak ve bu ilkelere bağlı kalarak çözümler üretmektedir. Müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve rakiplerimize karşı dürüst, doğru, açık ve tutarlı olmaya önem vermekteyiz.

Çalışanların Mutluluğu
LEDSOFT Kaliteli ürün ve hizmetin, nitelikli ve mutlu insanlar tarafından üretilebileceğine inanmaktadır. Bu nedenle, çalışanlarımızın sürekli eğitimine büyük önem vermekteyiz. Çalışanlarımız için iyi bir gelir düzeyi, kaliteli iş ortamı, katılımcı yönetim ve iş güvencesi sağlayarak; tüm ekip arkadaşlarımızın mutlu, üretken, topluma yararlı bireyler olmasını amaçlamaktayız.


Gelişmelerden haberdar olabilmek için mail bültenimize kaydolabilirsiniz.
LED Soft 2019 © Tüm Hakları Saklıdır.
KURUMSAL

Kalite Politikası

Kalite Politikası LEDSFOT Kalite Politikas;
» Müşteri odaklı çalışılarak hedef yazılımın amaca uygun olarak yapılmasını,
» Müşteri memnuniyetini sürekli arttırarak çalışmaların sürdürülmesini,
» Üretilen yazılım çözümlerinin, araştırma ve geliştirme temel ilkesiyle kalite ve kullanılabilirlik seviyesinin yükseltilmesini
» Çalışanlarını sürekli motive ederek ve iş faaliyetlere faydalı katılımlar sağlamasını,
» Üretilen çözümlerin toplum yararına faydalı olabilmesi için kalite politikası geliştirmiştir.
Üretilen tüm ürünler için çalıştığımız firmalara aşağıdaki ilkeler doğrultusunda hizmet vermekteyiz.

İşletme Verimliliğini Arttırma

LEDSOFT sunduğu ürün ve çözümlerle, firmanızın verimlilik artışı sağlamaya çalışmaktadır. Sektörünüzün ve işletmenizin yönetim tekniklerini gözeterek, firmanızın daha üretken, daha kârlı olabilmesi için gerekli bilişim ve yazılım hizmetlerini sunmaktadır.

Araştırma Geliştirme
LEDSOFT yazılım sektöründe araştırma ve geliştirmenin, günümüz koşullarında rekabetin temeli olduğuna inanmaktadır. Çalıştığı firmalara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla yeni ürünler yaratmak, mevcut ürünleri daha yetenekli kılmak veya değişen teknoloji ve platformlara uyum sağlamak için, kaynaklarının önemli bölümünü araştırma ve geliştirmeye ayırmaktadır. Geliştirdiği LAF yapısı ve sunulan butik hizmetler ile ar-ge departmanının sağladığı yenilikleri tüm müşterilerine uygulayarak üretim süreçlerine sağladığımız faydaları sürdürülebilir kılmaktayız.

Müşteri Mutluluğu
Çalıştığımız firmaların koşulsuz mutluluğu bizim için her şeyden önemlidir. Bu nedenle ürettiğimiz ürün ve hizmetlerin üstün nitelikli olmasına önem vermekteyiz. "Toplam Kalite Yönetimi"ni iş felsefesi olarak benimseyerek çözüm ürettiğimiz firmaların içinde bulunduğu pazarın tercihlerini ve standartları gözeterek sürekli yakın ve sıcak ilişkiyi devam ettirmekteyiz.

Toplumsal Sorumluluk
LEDSOFT teknolojiyi insanı özgürleştiren bir araç olarak görmektedir. Bu nedenle sunduğu yazılım ve çözümlerin İnsana ve çevreye saygı içinde geliştirilmesini savunmaktadır.
Faaliyetlerinde topluma ve dünyaya karşı sorumluluk bilinciyle hareket etmektedir.

İş Ahlakı
LEDSOFT Piyasa ekonomisi ilkelerine inanarak ve bu ilkelere bağlı kalarak çözümler üretmektedir. Müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve rakiplerimize karşı dürüst, doğru, açık ve tutarlı olmaya önem vermekteyiz.

Çalışanların Mutluluğu
LEDSOFT Kaliteli ürün ve hizmetin, nitelikli ve mutlu insanlar tarafından üretilebileceğine inanmaktadır. Bu nedenle, çalışanlarımızın sürekli eğitimine büyük önem vermekteyiz. Çalışanlarımız için iyi bir gelir düzeyi, kaliteli iş ortamı, katılımcı yönetim ve iş güvencesi sağlayarak; tüm ekip arkadaşlarımızın mutlu, üretken, topluma yararlı bireyler olmasını amaçlamaktayız.


LED Soft 2019 © Tüm Hakları Saklıdır.